ผู้สนับสนุน ACT TALK ครั้งที่ 12

งานสัมมนาที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ในรูปแบบเฉพาะของ ACT Talk

© 2021, สภาสถาปนิก. All Rights Reserved.