“การเนรมิตพลิกโฉมเพื่อเปลี่ยนแปลง ให้เกิดเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม”

ACT TALK RENOVATION CREATIVE CREWS

คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์

สถาปนิก / ผู้ร่วมก่อตั้ง Creative Crews โครงการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณพชรพรรณ รัตนานคร คุณวารัตน์ ลิ่มวิบูลย์

สถาปนิก / ผู้ก่อตั้ง PAVA Architects โครงการเก๊าไม้ล้านนา

คุณกชกร วรอาคม

ภูมิสถาปนิก / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด โครงการคลองช่องนนทรี

คุณเขมวัฒน์ เริงธรรม

ผู้ดำเนินรายการ

ร่วมสัมมนา ACT TALK ครั้งที่ 9 ผ่านทาง

FACEBOOK LIVE!

Facebook/สภาสถาปนิก
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
เริ่มสัมนา 13:30 – 15:30 น.