งานสัมมนาที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ในรูปแบบเฉพาะของ ACT Talk